IT AUDIT

Do you know where your data is located? Are you confident that your company will continue to function if you lose contact with your IT specialist? Is your IT equipment  in good condition? These are questions worth answering because data protection and a smoothly functioning IT infrastructure are the foundations of success for any business.

Audyt IT

W dzisiejszym cyfrowym świecie, dane są jednym z najważniejszych aktywów każdej organizacji. Mogą to być poufne informacje klientów, dane finansowe, strategie marketingowe czy dokumenty firmy. Jeśli nie wiesz, gdzie znajdują się Twoje dane, jak są zabezpieczone i jakie procedury backupu są stosowane, narażasz się na poważne ryzyko utraty informacji, naruszenia prywatności klientów i strat finansowych. Właśnie dlatego audyt informatyczny jest nieodzownym narzędziem dla zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych

Dzięki audytowi systemów informatycznych, dowiesz się na temat infrastruktury it, bezpieczeństwa informacji, audytu legalności oprogramowania, zweryfikujesz czy posiadasz dostępy do wszystkich danych, czy są wykonywane poprawne kopie zapasowe. Pamiętaj bezpieczeństwo it organizacji jest jednym z kluczowych obszarów, często traktowanym marginalnie.

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT

Czy jesteś pewny, że jeśli stracisz kontakt z informatykiem, to Twoja firma nadal będzie działać? Wiele firm zależy od jednej osoby, która jest odpowiedzialna za zarządzanie i utrzymanie systemów informatycznych. Jeśli ta osoba odejdzie, zachoruje lub wydarzy się coś innego, może to prowadzić do poważnych przestojów w działalności firmy. 

Audyt informatyczny pomoże zidentyfikować luki w organizacji, a także opracować plan awaryjny i procedury, które zapewnią kontynuację działalności w przypadku utraty kontaktu z kluczowym pracownikiem. Pozwoli również na utworzenie dokumentacji pozwalającej na zapewnienie planu ciągłości działania przedsiębiorstwa. Dzięki takiej dokumentacji uzyskasz pełną niezależność.

IT infrastructure audit

Is your IT equipment in good condition? Computers, servers, routers, and other devices form the foundation of your IT infrastructure. If the equipment is outdated, damaged, or improperly configured, it can lead to system failures, performance slowdowns, and data loss. IT audit allows you to assess the condition of your equipment, identify potential issues, and take appropriate corrective actions before more serious consequences arise.

PROVEN STANDARDS FOR IT SYSTEMS AUDIT

All of these questions and concerns can be addressed by utilizing IT audit services. IT auditors are specialists who will examine your infrastructure, systems, 
procedures, and security policies. They will analyze your business processes and propose optimal solutions that will help you secure your data, ensure business 
continuity, and optimize the utilization of your IT equipment.

There are many benefits to using IT audit services. Firstly, you gain peace of mind and confidence that your data is safe and protected. Auditing also helps identify areas where the performance and efficiency of IT systems can be improved, resulting in increased competitiveness and resource savings. We provide IT audit services in Wroclaw and the surrounding areas.


audyt it

Don't wait for problems to arise - take care of your data and company now! Take advantage of IT audit services and rest easy, knowing that your information is secure, your company will continue to operate even without key personnel, and your IT equipment is in optimal condition.

Audyt IT - zakres usług

Zakres naszych usług informatycznych The scope of our IT services in the area of IT audit includes a well-established and proven internal audit plan and standards for IT systems audit. We will examine areas such as:

  • IT systems audit

  • IT infrastructure audit

  • Software legality audit

  • Computer hardware inventory


SECURE NETWORK IN THE COMPANY - HOW TO PROTECT IT?