Audyt informatyczny

Aby efektywnie zarządzać posiadanymi zasobami informatycznymi niezbędna jest wiedza na temat, jaki sprzęt komputerowy, jakie systemy informatyczne i aplikacje wchodzą w skład wspomnianych zasobów. Zwykle taka wiedza jest bardzo ograniczona, informacje są nieaktualne i niepoprawnie usystematyzowane. Taki stan rzeczy niekorzystnie wpływa na tą część polityki firmy, która odpowiada za zakupy sprzętu i oprogramowania komputerowego. Konsekwencją tego jest również niepoprawne administrowanie tymi zasobami.

Rozwiązaniem, które pomaga rozwiązać takie problemy jest przeprowadzenie audytu informatycznego, dzięki niemu możliwe jest uzyskanie pełnej informacji o posiadanych zasobach sprzętowych i zainstalowanym oprogramowaniu.

Pierwszym etapem audytu informatycznego jest badanie potrzeb klienta, w ramach których sprawdzany jest poziom zadowolenia Klienta z obsługi komputera oraz jego potrzeby wymagane do podniesienia wydajności pracy. Podczas tego etapu diagnozowane są również problemy w pracy na sprzęcie komputerowym a także analizowany jest poziom bezpieczeństwa pracy na komputerze. W trakcie badań wskazujemy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób dokonać optymalizacji kosztów użytkowania sprzętu komputerowego.

Kolejnym etapem audytu jest badanie sprzętu komputerowego podczas, którego kompleksowej analizie zostaje poddany:
– posiadany sprzęt (dyski, pamięć, nośniki, ups i inne dodatkowe urządzenia);
– zużycie sprzętu i związana z tym propozycja wymiany na lepszy, szybszy, odpowiadający oczekiwaniom i wymaganiom Klienta);
– sieć komputerowa, Internet;
– system operacyjny;
– programy (informacja o rzeczywistym wykorzystaniu oprogramowania, lista koniecznych uaktualnień systemu operacyjnego oraz danego oprogramowania);
– stosowane zabezpieczenie (antywirusy, hasła pod Windows, hasła sieciowe, polityka nadawania haseł i uprawnień, skanowanie komputerów, backupy, zasilanie awaryjne i wiele innych);
– typy danych przechowywanych na stacjach roboczych użytkowników.

Audyt informatyczny znajduje swoje zastosowanie i przynosi ogromne korzyści zarówno w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach. Każdemu Klientowi, który chciałby skorzystać z naszej oferty gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie. Tworzymy indywidualny dla każdej firmy plan przeprowadzenia audytu informatycznego, projektujemy dokładnie poszczególne etapy prac oraz cele jakie zostaną osignięte dzięki audytowi.

Zalety zewnętrznych usług IT:
– Zmniejszenie kosztów kapitałowych działu IT
– Łatwiejszy dostęp do wiedzy na temat organizacji pracy z wykorzystaniem IT
– Dostęp do najnowszych technologii
– Profesjonalne tworzenie strategii rozwijania IT, które są dostosowane do potrzeb firmy
– Optymalne dopasowanie infrastruktury IT do indywidualnych potrzeb biznesowych
– Niższe koszty szkoleń pracowników
– Umożliwienie pełnej koncentracji na działalności firmy
– Zapewnienie w pełni funkcjonalnej infrastruktury IT
– Doradztwo IT, które jest w cenie pakietu Service line
– Przejrzyste kryteria dla zapewnienia jakości
– Dostęp do szerszego kręgu specjalistów w szczególnie krytycznych sytuacjach wyjątkowych


Usługi informatyczne


Outsourcing IT


Obsługa informatyczna

Audyt informatyczny


Pakiety serwisowe