;

Elektroniczny Obieg DokumentówZarządzanie przedsiębiorstwem w dzisiejszym świecie wymaga ogromnego wsparcia ze strony systemów informatycznych. Dużego znaczenia, nabierają systemy informatyczne klasy Elektroniczny Obieg Dokumentów wspomagające realizowane w firmie całościowo procesy biznesowe. System zarządzania procesami biznesowymi M3EOD jest zaawansowanym, nowoczesnym, elastycznym i bezpiecznym systemem informatycznym służącym do elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania nimi o bardzo bogatej funkcjonalności.

M3EOD jest całościowym rozwiązaniem wspierającym zarządzanie procesami biznesowymi, a w konsekwencji całością dokumentacji w przedsiębiorstwie – zarówno w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów jak i skanowania oraz ich elektronicznej archiwizacji. M3EOD jest systemem serwerowym do którego użytkownicy uzyskują dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, wykorzystującym zdobywającą dużą popularność na rynkach zachodnich platformę Microsoft Sharepoint.

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów zapewnia prawie natychmiastowe korzyści biznesowe i pozwala na osiągnięcie szybkiego zwrotu z inwestycji. Do najważniejszych korzyści należą:
– obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa
– obniżenie pracochłonności i usprawnienie procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie zautomatyzowanie i zestandaryzowanie elektronicznego obiegu dokumentów
– koordynację przepływu dokumentów
– zarządzanie i bezproblemowe panowanie nad dużą ilością różnych dokumentów przedsiębiorstwa
– zapewnienie jednoznaczności i bezbłędności w opisie dokumentów
– znaczne podwyższenie efektywności i jakości pracy użytkowników systemu
– wyeliminowanie wielu działań nie wnoszących wartości dla klienta, np. przekazywanie pracy z „rąk do rąk”, oczekiwanie na dokumenty czy powtarzania tej samej prostej czynności z każdym przepływem procesu
– realizację zadań związanych z dokumentami niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkownika (system dostępny z poziomu przeglądarki internetowej)
– całkowite zabezpieczenie i ochrona dokumentów i procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie
– zapewnienie dostępu do odpowiednich informacji dla każdego użytkownika
– możliwość kompletnej analizy obiegu dokumentów
– możliwość przechowywania i dostępu do praktycznie każdego typu dokumentów we wbudowanym elektronicznym repozytoriumNajważniejszymi elementami oferowanego systemu są:
– bardzo czytelny, intuicyjny i ergonomiczny interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej zgodny z interfejsem systemów Windows
– pełne profilowanie użytkowników – wygląd ekranów, wersja językowa, domyślne widoki, dynamiczne zmiany skrzynki zadań, itd.
– możliwość odzwierciedlenia praktycznie każdego procesu biznesowego – procesy szeregowe, równoległe, szeregowo – równolegle, podprocesy
– możliwość elektronicznego obiegu dokumentów zeskanowanych (oryginalnych) jak i plików elektronicznych
– dynamiczny kalendarz uwzględniający różne typy zadań, zastępstwa pracownicze, terminy „deadline” z funkcjonalnością powiadomień poprzez pocztę elektroniczną
– pełna ochrona systemu i jego funkcji wraz szyfrowaniem zapisywanych plików
– pełen interfejs analityczny uwzględniający wieloprzekrojowe statystyki pracy użytkowników i realizowanych obiegów dokumentów
– możliwość szybkiego wyszukiwania i śledzenia elektronicznych obiegów dokumentów jak i zadań (sprawdzenie na jakim zadaniu jest dany obieg)
– pełnotekstowe wyszukiwanie dokumentów
– wersjonowanie procesów i dokumentów
– możliwość integracji z wieloma systemami klasy ERP i finansowo–księgowymi.


Oprogramowanie

Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczne archiwum dokumentów

Intranet