IntranetIntranet to aplikacje oparte o bazy danych, które umożliwiają zarówno bezpieczną jak i sprawną wymianę danych wewnątrz przedsiębiorstwa ale również między różnymi przedsiębiorstwami. Dzięki procesowi temu znacznie upraszcza się wymianę ofert handlowych, cenników oraz znacznie przyśpiesza się transfer danych między działami firmy lub między partnerami handlowymi.
Priorytetem jest bezpieczeństwo. Dzięki naszym aplikacjom nasi klienci mają pewność, że posiadają najlepszą ochronę, która chroni ich przed osobami postronnymi. Aplikacje te są wyposażone w zestaw zabezpieczeń, które chronią firmę przed dostępem do informacji poufnych przechowywanych w bazach.


Portal wewnętrzny to platforma wspierająca komunikację, pracę grupową, zarządzanie wiedzą i dokumentami w organizacjacy. Powstała z myślą o dostarczeniu szybkich i długotrwałych rezultatów. Oprócz tego, że za każdym razem buduje się osobny koncept dla przedsiębiorstwa, to samo narzędzie jest gotowym zbiorem modułów oraz narzędzi do budowania aplikacji biznesowych spełniających unikalne potrzeby firm.


Oprogramowanie

Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczne archiwum dokumentów

Intranet